Ochrana Údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia 1. januára 2016

Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou našej komunity v TOMÁŠ BRNOLIAK-LKBO&RS („Spoločnosť„,“my„,“nás„,“náš“). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné informácie a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich praktík týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese likvibio@gmail.comm.

Keď navštívite našu webovú stránku https://likvibio.sk/ („Webová stránka„) a všeobecnejšie využívame ktorúkoľvek z našich služieb („Služby“, medzi ktoré patrí Webová stránka), vážime si, že nám dôverujete svojim osobným údajom. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa vám snažíme čo najjasnejším spôsobom vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Dúfame, že si prečítanie pozorne prečítate, pretože je to dôležité. Ak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov existujú podmienky, s ktorými nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať naše Služby.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našich služieb (ktoré, ako je opísané vyššie, zahŕňajú našu webovú stránku), ako aj všetky súvisiace služby, predaj, marketing alebo udalosti.

Prečítajte si pozorne toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože vám pomôže pochopiť, čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme.

1. AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME?

Osobné údaje, ktoré nám prezradíte

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď prejavíte záujem o získanie informácií o nás alebo o našich produktoch a službách, keď sa zúčastňujete aktivít na webových stránkach alebo inak, keď nás kontaktujete.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a webovou stránkou, vašich rozhodnutí a produktov a funkcií, ktoré používate. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:

Vami poskytnuté osobné údaje.

Zbierame mená; telefónne čísla; emailové adresy; poštové adresy; používateľské mená; heslá; fakturačné adresy; preferencie kontaktov; a ďalšie podobné informácie.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a vy nás musíte informovať o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov.

Informácie sa zhromažďujú automaticky

V skratke: Niektoré informácie – napríklad vaša adresa internetového protokolu (IP) alebo charakteristiky prehliadača a zariadenia – sa zhromažďujú automaticky pri návšteve našej webovej stránky.

Pri návšteve, používaní alebo navigácii na webových stránkach automaticky zhromažďujeme určité informácie. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (napríklad vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a použití, napríklad vašu adresu IP, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové predvoľby, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajinu, umiestnenie , informácie o tom, ako a kedy používate našu webovú stránku, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na zaistenie bezpečnosti a prevádzky našej webovej stránky a na účely našej internej analýzy a vykazovania.

Rovnako ako mnoho firiem, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

 • Prihláste sa a údaje o použití.Údaje o denníku a použití sú údaje týkajúce sa služieb, diagnostiky, použitia a výkonu, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete na našu webovú stránku alebo ju používate, a ktoré zaznamenávame do súborov denníka. V závislosti na tom, ako s nami komunikujete, môžu tieto údaje denníka obsahovať vašu IP adresu, informácie o zariadení, typ a nastavenia prehliadača a informácie o vašej aktivite na webových stránkach (napríklad pečiatky dátumu a času spojené s vaším používaním, zobrazené stránky a súbory, vyhľadávania a ďalšie akcie, ktoré podniknete, napríklad ktoré funkcie používate), informácie o udalostiach v zariadení (napríklad aktivita systému, chybové hlásenia (niekedy sa nazývajú „skládky zlyhaní“) a nastavenia hardvéru).
 • Údaje o zariadení.Zhromažďujeme údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na webovú stránku. V závislosti od použitého zariadenia môžu tieto údaje zariadenia obsahovať informácie, ako napríklad vašu IP adresu (alebo server proxy), identifikačné čísla zariadenia a aplikácií, umiestnenie, typ prehliadača, model hardvéru, poskytovateľ internetových služieb a / alebo mobilný operátor, operačný systém a konfigurácia systému. informácie.
 • Údaje o polohe.Zhromažďujeme údaje o polohe, napríklad informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. Koľko informácií zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup na webovú stránku. Môžeme napríklad používať GPS a ďalšie technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám hovoria o vašej aktuálnej polohe (na základe vašej adresy IP). Môžete sa odhlásiť z toho, že nám umožníte zhromažďovať tieto informácie, a to buď odmietnutím prístupu k týmto informáciám, alebo deaktiváciou nastavenia polohy na vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odhlásiť, niektoré aspekty Služieb nebudete môcť používať.

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše informácie spracúvame na účely založené na oprávnených obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, plnení našich zákonných povinností a / alebo na vašom súhlase.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky používame na rôzne obchodné účely popísané nižšie. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely na základe našich legitímnych obchodných záujmov, aby sme s vami mohli uzavrieť alebo plniť zmluvu s vaším súhlasom a / alebo v súlade s našimi právnymi povinnosťami. Vedľa jednotlivých účelov uvedených nižšie uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, používame:

 • Splňte a spravujte svoje objednávky. Vaše údaje môžeme použiť na splnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátenia tovaru a výmen uskutočnených prostredníctvom webových stránok
 • Spravujte žrebovanie cien a súťaže. Vaše informácie môžeme použiť na správu žrebovania a súťaží, keď sa rozhodnete zúčastniť sa našich súťaží.
 • Dodávať a uľahčovať poskytovanie služieb používateľovi. Vaše údaje môžeme použiť, aby sme vám poskytli požadovanú službu.
 • Odpovedať na otázky používateľov / ponúkať podporu používateľom. Vaše údaje môžeme použiť, aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili všetky potenciálne problémy, ktoré by ste mohli mať pri používaní našich služieb. \
 • Aby sme vám zasielali marketingovú a propagačnú komunikáciu.My a / alebo naši marketingoví partneri tretích strán môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám pošlete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Napríklad pri vyjadrení záujmu o získanie informácií o nás alebo našej webovej stránke, prihlásení na odber marketingu alebo inom kontaktovaní nás, budeme od vás zhromažďovať osobné údaje. Naše marketingové e-maily môžete kedykoľvek deaktivovať (pozrite si časť „AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV„nižšie).
 • Doručujeme vám cielenú reklamu. Vaše údaje môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie prispôsobeného obsahu a reklamy (a v spolupráci s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobené vašim záujmom a / alebo umiestneniu a na meranie jeho účinnosti.

3. BUDÚ SA VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽAŤ S KAŽDÝM?

V skratke: Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, aby sme dodržiavali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva alebo plnili obchodné povinnosti.

Vaše údaje, ktoré uchovávame, môžeme spracovať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu:

 • Súhlas: Vaše údaje môžeme spracovať, ak ste nám dali konkrétny súhlas s použitím vašich osobných údajov na konkrétny účel.
 • Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracovať, keď je to primerane nevyhnutné na dosiahnutie našich oprávnených obchodných záujmov.
 • Plnenie zmluvy: Tam, kde sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme vaše osobné údaje spracovávať, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.
 • Zákonné povinnosti: Vaše údaje môžeme zverejniť tam, kde to od nás vyžaduje zákon, aby sme vyhoveli platným zákonom, vládnym požiadavkám, súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo právnemu procesu, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie (vrátane odpovede orgánom verejnej moci, aby splnili požiadavky národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).
 • Životne dôležité záujmy: Vaše informácie môžeme zverejniť, ak si myslíme, že je potrebné ich vyšetriť, zabrániť im alebo podniknúť kroky týkajúce sa možného porušenia našich zásad, podozrenia z podvodu, situácií potenciálneho ohrozenia bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonných aktivít, alebo ako dôkaz v súdnych sporoch. sme do toho zapojení.

Presnejšie povedané, možno budeme musieť spracovať vaše údaje alebo zdieľať vaše osobné informácie v nasledujúcich situáciách:

 • Obchodné prevody. Môžeme zdieľať alebo prevádzať vaše informácie v súvislosti alebo v priebehu rokovaní o akejkoľvek fúzii, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti.

4. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

V skratke: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich údajov môžeme používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania.

Na prístup alebo ukladanie informácií môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako používame tieto technológie a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našom upozornení o súboroch cookie.

5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie cieľov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo neumožňuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky). Žiadny účel uvedený v tomto oznámení nebude vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie ako 2 roky.

Ak nebudeme mať oprávnenú obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto informácie buď odstránime, alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), bezpečne ich zabezpečíme. uchovávať vaše osobné údaje a izolovať ich od ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich odstránenie.

6. Ako udržujeme vaše informácie v bezpečí?

V skratke: Naším cieľom je chrániť vaše osobné informácie prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Implementovali sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek našim ochranným opatreniam a snahám o zabezpečenie vašich informácií nie je možné zaručiť, že žiadny elektronický prenos cez internet alebo technológie na ukladanie informácií nebudú stopercentne zabezpečené, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú schopný poraziť našu bezpečnosť a neoprávnene zhromažďovať, pristupovať, kradnúť alebo upravovať vaše informácie. Aj keď sa budeme všemožne snažiť chrániť vaše osobné informácie, prenos osobných údajov do aznáš web je na vaše vlastné riziko. Na webovú stránku by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí.

7. Zhromažďujeme informácie od maloletých?

V skratke: Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich neuvádzame na trh.

Vedome nevyžadujeme údaje od detí do 18 rokov alebo ich neposkytujeme na trhu. Používaním webových stránok vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním tejto webovej stránky závislou osobou. Ak sa dozvieme, že boli zhromaždené osobné údaje od používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na okamžité odstránenie týchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme mohli zhromaždiť od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na adrese likvibio@gmail.com.

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V skratke:V niektorých regiónoch, napríklad v Európskom hospodárskom priestore, máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup k vašim osobným informáciám a kontrolu nad nimi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo ukončiť.

V niektorých regiónoch (napríklad v Európskom hospodárskom priestore) máte podľa platných zákonov o ochrane údajov určité práva. Môže ísť napríklad o právo (i) požadovať prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požadovať opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (iv) v prípade potreby na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Na predloženie takejto žiadosti použite kontaktné údaje uvedené nižšie. Zvážime a budeme konať na základe akejkoľvek žiadosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to neovplyvní zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním, ani to neovplyvní spracúvanie vašich osobných údajov vedené na základe iných zákonných dôvodov ako je súhlas.

Ak ste rezidentom v Európskom hospodárskom priestore a myslíte si, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo sťažovať sa na miestnom orgáne dozoru nad ochranou údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, kontaktné údaje úradov na ochranu údajov nájdete tu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Súbory cookie a podobné technológie:Väčšina webových prehľadávačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak chcete, môžete si vo svojom prehliadači zvyčajne nastaviť odstránenie súborov cookie a ich odmietnutie. Ak sa rozhodnete súbory cookie odstrániť alebo odmietnuť, mohlo by to mať vplyv na niektoré funkcie alebo služby našej webovej stránky. Ak chcete deaktivovať inzerciu orientovanú na záujmy inzerentov na našej webovej stránke, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/.

9. OVLÁDACIE PRVKY NESCHOPNOSTI

Väčšina webových prehľadávačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track („DNT“) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby signalizovali vaše preferencie týkajúce sa ochrany osobných údajov, aby neboli sledované a zhromažďované údaje o vašich aktivitách online prehliadania. V tejto fáze nebol dokončený jednotný technologický štandard pre rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Z tohto dôvodu momentálne nereagujeme na signály prehľadávača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky komunikuje vašu voľbu, ktorá sa nemá sledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

10. MAJÚ Obyvatelia KALIFORNIE OSOBITNÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?

V skratke: Áno, ak máte bydlisko v Kalifornii, sú vám udelené konkrétne práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným informáciám.

Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, tiež známy ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požadovať a získavať od nás raz ročne a bezplatne informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú), ktoré sprístupnené tretím stranám na účely priameho marketingu a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak ste rezidentom v Kalifornii a chcete podať takúto žiadosť, pošlite nám svoju žiadosť písomne ​​pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Ak ste mladší ako 18 rokov, máte bydlisko v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet na webových stránkach, máte právo požadovať odstránenie nežiaducich údajov, ktoré verejne zverejníte na serveri. Webová stránka. Ak chcete požiadať o odstránenie týchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu a vyhlásenie, že sa nachádzate v Kalifornii. Postaráme sa o to, aby údaje neboli verejne zobrazené na webových stránkach. Upozorňujeme však, že údaje nemusia byť úplne alebo komplexne odstránené zo všetkých našich systémov (napr. Zálohy atď.).

11. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIU TOHTO OZNÁMENIA?

V skratke: Áno, toto oznámenie budeme podľa potreby aktualizovať, aby sme zaistili súlad s príslušnými zákonmi.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom „Revidované“ a aktualizovaná verzia bude účinná hneď, ako bude prístupná. Ak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov urobíme podstatné zmeny, môžeme vás na to upozorniť buď prominentným uverejnením oznámenia o týchto zmenách, alebo priamym zaslaním oznámenia. Odporúčame vám, aby ste si často prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie.

12. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ O TOMTO OZNÁMENÍ?

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto oznámenia, môžete nám poslať e-mail na adresu likvibio@gmail.com alebo poštou na adresu :

TOMÁŠ BRNOLIAK-LKBO&RS

Martinček 30

Martinček, 03495

Slovensko

13. AKO MÔŽETE REVIDOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZÍSKAME?

Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať za určitých okolností právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, meniť ich alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo odstránenie svojich osobných údajov, navštívte stránku: https://likvibio.sk/kontakt/ . Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní.